U posljednja tri dana KUIP-u dostavljeno 39 potvrda o nekompletnom vakcinalnom statusu zdrave djece

15.03.2019

Od početka 2019. godine do danas organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS su dostavile nadležnom inspektoratu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS 63 potvrde o nekompletnom vakcinalnom statusu zdrave djece, od čega ih je 39 prispjelo u posljednja tri dana. Na osnovu dobijenih potvrda iz domova zdravlja inspektori su po službenoj dužnosti dostavili pozive roditeljima/starateljima te djece da se izjasne o razlozima nepoštivanja ove zakonske obaveze. Pozivu inspektora se do sada odazvalo 58 roditelja koji su odbili vakcinaciju djece, te su radi propuštanja te zakonske obaveze za sve njih izdate novčane sankcije u ukupnom iznosu od 5.800,00 KM.
U 2018. godini Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS je dostavljeno ukupno 548 potvrda o nekompletnom vakcinalnom statusu zdrave djece. Pozivu inspektora se odazvalo 467 roditelja, od kojih se 358 izjasnilo se da su protiv vakcinacije, radi čega su inspektori djelovali izdavanjem 358 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 35.800,00 KM. Samo 25 roditelja/staratelja se izjasnilo da će vakcinisati djecu u dodatno odobrenom roku od dva mjeseca, što su i ispoštovali uz dostavu nalaza o izvršenoj vakcinaciji. Za ostali broj roditelja službeni postupak je u toku.
Roditelji koji su se odazvali pozivima ističu da je razlog odbijanja vakcinacije djece sumnja na kvalietet vakcina, te bojazan od eventualnih posljedica. Za roditelje koji odbiju vakcinaciju i plate kaznu inspekcija u ponovljenom postupku može izricati veće novčane kazne, u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS-a, a u slučaju kada domovi zdravlja izvrše ponovno slanje potvrda za iste roditelje, što do sada nije bio slučaj.

Članom 40. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. novine FBIH" br 29/05), roditelj/staratelj je dužan obaviti imunizaciju djeteta protiv određenih zaraznih bolesti, a ako propusti dužnu brigu za maloljetnika članom 70. tog zakona je propisana novčana sankcija od 100 do 2.000 KM.