U protekloj godini veterinasrki inspektori KS uzeli blizi 10.000 uzoraka za laboratorijska ispitivanja:Nesuklađenost utvrđena u 3,33% uzoraka

07.02.2019

Za provođenje različitih laboratorijskih ispitivanja veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove KS su tokom prošle godine uzeli ukupno 9.951 uzorak, što je za 2.563 ili 34,7 % uzorka više u odnosu na isti period 2017.godine. Od ukupnog broja analizranih uzoraka 9.210 su bili uzorci proizvoda i sirovina životinjskog porijekla, hrane za životinje i drugih materijala životinjskog porijekla i vode, te 740 briseva površina u kontaktu sa hranom. Laboratorijska ispitivanja pokazala su da 331 uzorak nije imao zadovoljavajuće rezultate u pogledu mikrobioloških i fizikalno-hemijskih ispitivanja što u postotcima iznosi 3,33%.
Najčešće mikrobiološke neusklađenosti utvrđene su kod ispitivanja briseva površina u kontaktu sa hranom odnosno kod 57,38% ispitanih uzoraka, zatim kod svježeg i smrznutog mesa u postotku od 36,25% neusklađenih rezulatata, a ostatak čini manji broj uzraka proizvoda od mlijeka, vode i jaja. Utvrđene mikrobiološke neusklađenosti odnose se na detekciju Campylobacter cpp, Salmonelle spp, povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, enterobakterija, te kvasaca i plijesni.

Ukuopno 1.534 uzoraka ispitana su na ostatke veterinarskih lijekova, teških metala, radionuklida, toksina, metabolita, te 198 uzorka na pretragu GSE-a, (goveđe spongioformne encefalopatije, poznate kao "kravlje ludilo"), gdje nisu utvrđene neusklađenosti.
Za 183 uzorka proizvoda zatražena je i fizikalno-hemijska analiza od čega je njih 80 ili 43,72% nije odgovaralo relevantnim propisima na snazi. Utvrđene fizikalno-hemijske neusklađenosti odnose se na veći sadržaj masti, proteina i kolagena u proizvodima od usitnjenog svježeg mesa, te ukupan broj bakterija i somatskih stanica u sirovom mlijeku.

U svim slučajevima kod kojih su utvrđene neuklađenosti, inpektori su blagovremeno poduzeli odgovarajuće mjere predviđene zakonom. U toku 2018.godine donesno je i 68 rješenja zabrane prometa i neškodljivog uništenja neispravnih sirovina i proizvoda životinjskog porijekla, što je za 31 rješenje ili 83,70% više u odnosu na 2017. godinu. Zbog neispunjavanja kriterija mikrobiološke čistoće površina u kontaktu sa hranom, veterinarski inspektori su u 18 slučajeva donijeli rješenja o privremenoj zabrani rada do ispunjenja propisanih kriterija.

Važno je istaći da se nezadovoljavajući mikrobiološki nalazi u navedenom periodu nisu dovedeni u epidemiološku vezu sa obolijevanjem potrošaća na području Kantona Sarajevo.

Službeno uzorkovanje u svima fazama poslovanja s hranom na području KS provodi se kontinuirano uz redovnu analizu stanja, s ciljem unaprijeđenja i usmjeravanja daljih kontrolnih aktivnosti veterinarske inspekcije, a u krajnjem interesu zaštite zdravlja i interesa potrošača.