U prvoj polovini jula: Kantonalni tržišno-turistički inspektori zaplijenili duhan i duhanske prerađevine u vrijednosti od oko 4.500 KM

18.07.2019

U okviru realizacije Akcionog plana za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u provoj polovini jula 2019.godine zaplijenili robu bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu u vrijednosti od oko 4.500 KM. Radi se o količinama od 1.111 kutija cigareta u originalnom pakovanju, bez akciznih markica, te 1.500 grama rezanog duhana.
Prioritetni cilj navedneih aktivnost inspektora je sprečavanje bespravne prodaje, posebno akcizne robe. Protiv prekršilaca su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog Općinskog suda u Sarajevu, dok je roba koja je bila predmet pekršaja predata Direkciji robnih rezervi Kantona Sarajevo, do okončanja sudskih postupaka.
 
S ciljem suzbijanja bespravnog prometa tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS, provode kontinuirane nadzore na svim frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo, među kojima su i najfrekventnije gradske ulice, te prostori oko tržnica i pijaca.