U toku marta kontrolisano 665 radnika u KS, 36 radilo “na crno”

06.04.2018

Kantonalni inspektori rada su u postupku provođenja nadzora nad primjenom Zakona o radu FBiH i na osnovu njega donesenih propisa u toku marta 2018.godine izvršili ukupno 272 inspekcijska nadzora. U navedenom periodu kontrolisali su 665 radnika od čega njih 36 nisu imali zaključen ugovor o radu s poslodavcem, odnosno nisu bili prijavljeni na obevezne vidove osiguranja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa inspektori su djelovali pokretanjem 87 prekršajnih postupaka uz izricanje novčanih sankcija u iznosu od 64.400 KM, a donijeli su i 12 upravnih mjera, odnosno rješenja o otklanjaju utvrđenih nedostataka.

Spisak sa imenima osoba koje su zatečene u postupku nadzora bez uredno regulisanog radno-pravnog statusa dostavljen je i Zavodu za zapošljavanje KS.