Veterinarska inspekcija KS:Zbog prisustva aflatoksina uništene velike količine mlijeka i mliječnih proizvoda

24.01.2022

U okviru službene kontrole usmjerene na zdravstvenu ispravnost sirovog mlijeka namijenjenog daljoj preradi, Veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je u protekla dva mjeseca utvrdila neusklađenost mlijeka kod 6 od 22 uzorka ili 27,27%, kod kojih je potvrđeno prisustvo aflatoksina M1 iznad maksimalno dozvoljenih količina od 0,05 μg/kg (mikrograma po kilogramu).
Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja ovlaštenih veterinarskih laboratorija veterinarska inspekcija je, u skladu sa zakonskim dužnostima i ovlaštenjima, donijela mjere zabrane upotrebe i prometa neispravnog mlijeka, te naredila mjeru neškodljivog uništenja ukupno 105.360,00 litara mlijeka, te 35.641,00 kilogram mliječnih proizvoda u čijem sastavu je, na osnovu podataka o sljedivosti, bilo sporno sirovo mlijeko.
S obzirom da je pojava aflatoksina u mlijeku posljedica hranjenja muznih grla hranom kontaminiranom aflatoksinom B1, kantonalna veterinarska inspekcija provela je i dodatane kontrolne aktivnosti, potvrdivši neusklađenost u pogledu sadržaja aflatoksina B1 kod dva ispitana uzorka hrane za životinje. Iz navedenog razloga mjere zabrane upotrebe i neškodljivog uništenja donesene su i za zatečenu količinu stočne hrane - koncentrata u količini od 16.400,00 kilograma.
Kako je hrana za životinje u našu zemlju u najvećem obimu uvozi, pretežno iz Srbije i Mađarske, Inspektorata veterinarske inspekcije KUIP-a je, radi nemogućnosti daljeg postupanja, o utvrđenim neusklađenostima obavijestio nadležna tijela i inspekcije, uključujući i Ured za veterinarstvo BiH, radi poduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti, posebno granične veterinarske inspekcije.
Napominjemo da osiguranje zdravstveno ispravne vode i hrane za životinje spada u opšte, preventivne mjere, zaštite zdravlja životinja koje su, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, odgovornost držaoca i /ili vlasnika životinja. Svrha i cilj navedenih aktivnosti je prioritetno zaštita zdravstvene ispravnosti sirovina i proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih javnoj potrošnji, a s tim u vezi neposredno se ostvaruje i zaštita zdravlja ljudi.
Mikotoksini u hrani za životinje posljedica su razvoja plijesni i da bi se spriječilo njihovo nastajanje krucijalno je spriječiti rast plijesni kroz osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uslova, primarno vlažnosti, koja na hranjivoj podlozi, uz toplotu, pogoduje rastu plijesni. Oni su i termostabilni spojevi i mogu se naći u proizvodima koji su prošli tehnološku obradu (pasterizaciju, sterilizaciju i dr.), zbog čega prenamjena neispravnih sirovina i proizvoda nije dozvoljena. Iz tog razloga Inspektorat veterinarske inspekcije ističe nužnost kontrole u svim fazama proizvodnje, prikupljanja, transporta, obrade, skladištenja i dalje prodaje hrane za muzna grla.
Također naglašavamo da proizvodi od kontaminiranog mlijeka, poput sira, mogu sadržvati do nekoliko puta veću količinu aflatoksina, na što upozorava i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA).
S obzirom na detektovane neusklađenosti mlijeka i hrane za životinje, veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nastavlja usmjerene kontrolne aktivnosti koje podrazumijevaju uzimanje novih uzoraka mlijeka.