Veterinarski inspektori KUIP-a provodili monitoring na farmama peradi u KS:Zbog prisustva Salmonella-e naloženo sanitarno klanje blizu 20.500 brojlera

27.12.2019

Po nalogu kantonalne veterinarske inspekcije, zbog prisustva Salmonella-e, u posljednja četiri mjeseca je na sanitarno klanje sa tri farme tovne peradi u Kantonu Sarajevo upućeno ukupno 20.436 brojlera. Monitorinogom prisustva salmonela kod žive peradi bilo je obuhvaćeno 29 farmi, od čega 22 farme tovne peradi, te sedam farmi koka nesilica.

U okviru provedenog monitoringa veterinarski inspektori su, za potrebe službenog uzorkovanja, radi laboratorijskih ispitivanja uzeli ukupno 108 uzoraka dijagnostičkog materijala, od kojih je kod njih 5,55% potvrđeno prisustvo Salmonella-e enteritidis. S ciljem sprečavanja rizika po javno zdravstvo na tri sporne farme provedene su pooštrene biosigurnosne mjere, dezinfekcija prostora i opreme na farmama, zbrinjavanje stajnjaka i prostirke, te ostale propisane mjere.

Osim toga, u navedenom periodu Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske polove Kantona Sarajevo izvršio je uzimanje 165 uzoraka mesa peradi i mesnih proizvoda od peradi, kao i 36 uzoraka konzumnih jaja u proizvodnji i prometu na području Kantona Sarajevo, u kojima nije potvrđeno priustvo Sallmonela-e.

Napominjemo da je prema podacima EFSA-e (Evropska agencija za sigurnost hrane) iz 2018.godine, salmoneloza druga najčešće registrovana infekcija kod ljudi u Evropi, dok je prema podacima federalnog Zavoda za javno zdravstvo iz 2018.godine najčešći, laboratorijski potvrđen, uzročnik trovanja ljudi hranom u FBiH bila Salmonella enteritidis.

I ovoga puta koristimo se prilikom da podsjetimo sve subjekte u poslovanju sa hranom na obavezu provođenja općih i posebnih mjera higijene u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije hrane, u skladu sa principima HACCP sistema. Istovremeno, potrošače napominjemo da je nužno, prilikom pripreme i upotrebe hrane, održavti zavidnu razinu lične higijene, te osigurati adekvatnu termičku obradu namirnica prije konzumacije, a posebno pilećeg mesa i jaja, što je obavezan podatak na deklaracijama hrane.