Zabranjeno loženje vatre u blizini šume

09.04.2018

Iz Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS podsjećaju da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, zabranjeno na udaljenosti do 150 m od ruba šume. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti i to na mjestima koja su obilježena od strane Uprave za šumarstvo, odnosno vlasnika privatnih šuma.

Također, Uprava za šumarstvo dužna je obezbijediti svakodnevnu dežuru nadležne lugarske službe u šumama i na šumskom zemljištu koje je predviđeno za izletnike, a koja je u skladu sa zakonom dužna evidentirati svako nepropisno loženje vatre na otvorenom. U slučaju nekontroliranog širenja vatre napominjemo građane da odmah obavijeste vatrogasce pozivom na broj 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121, ili policiju na broj 122.

S ciljem sprečavanja požara na otvorenom, koji za posljedicu nerijetko imaju i značajne materijalne štete, kantonalni šumarski inspektori su, također, pojačali aktivnosti na terenu s ciljem evidentiranja i sankcionisanja nesavjesnih fizičkih i pravnih lica. Za nepridržavanje navedenih zakonskih odredaba za korisnike šume, ili drugo pravno lice koje loži ili dozvoli loženje vatre, predviđene su novčane sankcije od 10.000,00 do 12.000 ,00 KM, a za fizičko lice od 200,00 KM do 1.500,00 KM.