Zbog kršenja epidemioloških mjera zabranjen rad pet ugostiteljskih objekata u KS

08.02.2022

Od početka godine sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su izvršili ukupno 420 inspekcijska nadzora na okolnosti poštivanja Naredbi Federalnog kriznog štaba ministarstva zdravstva i zaključaka Vlade KS a u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo.
Za utvrđene nedostake izdato je 139 rješenja o otklanjanju nedostataka, pet rješenja o zabrani rada ugostiteljskim objektima, zbog grubog kršenja epidemioloških mjera, te 16 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 29.800,00 KM, pretežno ugostiteljskim obkjektima.
Kantonalni sanitarni inspektori nastavili su sa primjenom hitne mjere privremenog zatvaranja objekata u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama KS, te je od početka godine za tri ugostiteljska objekta donesena mjera zabrane rada na 48 sati (općine Centar, Novi Grad i Ilidža), jednom ugostiteljskom objektu na period od osam dana (Ilidža), dok je jedno rješenje privremene zabrane rada donesneo na period od 15 dana (Centar).
Napominjemo da je predmet nadzora sanitarnih inspektora kod subjekata nadzora držanje fizičke distance i razmaka između stolova, broj gostiju/kupaca/putnika, poštivanje VTP pravila, nošenje maski, pojačana dezinfekcija, prisustvo Covid redara i druge preventivne mjere, kao i sanitarno-higijenski uslovi u objektima.