Zdravstvrena prijetnja koja se ne smije zaboraviti u pandemijsko vrijeme: Zbog detektovane salmonele 56.280 brojlera upućeno na sanitarno klanje

18.01.2022

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, s ciljem otkrivanja salmonela od značaja za javno zdravstvo, u posljednja dva mejseca proveli monitoring na devet farmi tovne peradi u Kantonu Sarajevo. U okviru provedenog uzorkovanja i laboratorijsko-dijagnostičkog ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, prisustvo Salmonella-e enteritidis potvrđeno je na četiri farme kojima je, s ciljem sprečavanja rizika po javno zdravstvo, donesena mjera sanitarnog klanja ukupno 56.280 komada tovne peradi- brojlera, što je za 20% više u odnosu na prethodnu godinu. Osim toga, na kontrolisanim farmama, pod nadzorom kantonalnih veterinarskih inspektora, uspješno su provedene i pooštrene biosigurnosne mjere, odnosno pojačano pranje, čišćenje, dezinfekcija, kao i zbrinjavanje prostirke, uz kontrolna laboratorijska ispitivanja.
Kako je u relativnom odnosu procenat nezadovoljavajućih rezultata značajniji u odnosu na 2020.godinu, radi osiguranja zdravstveno ispravne hrane za javnu potrošnju, nadziranje salmonela nastavljeno je i kroz uzimanje 430 uzorka u pripadajućim djelatnostima, odnosno proizvodnji, preradi, doradi, distribiciji i maloprodaji mesa peradi i konzumnih jaja u KS, gdje nisu detektovane patogene bakterije.
Službenim uzorkovanjem i laboratorijsko-dijagnostičkim ispitivanjem bilo je obuhvaćeno i šest sarajevskih farmi koka neslica, gdje su dobijeni zadovoljavajući rezultati ispitivanja na salmonele od značaja za javno zdravstvo.
 
Iz navedenog razloga upozoravamo sve subjekte u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije hrane, na nužnost provođenja općih i posebnih mjera higijene hrane, zasnovanih na principima HACCP sistema, kao i mjera samokontrole salmonela u hrani koju stavljaju na tržište. Potrošačima sugerišemo da je prilikom pripreme i upotrebe hrane nužno održavati zavidnu razinu kulture prehrane i higijene, uključujući adekvatnu termičku obradu namirnica prije konzumacije, a posebno pilećeg mesa i jaja, uz preporuku da obavezno slijede uputstva proizvođača na deklaracijama.
Veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u vrijeme krize uzrokovane širenjem corona virusa, uspješno provodi službene nadzore i kontrole u svim fazama poslovanja s hranom životinjskog porijekla, od polja do stola. Uz podršku nadležnih tijela za poslove veterinarstva, a prije svega Ministasrtva privrede Kantona Sarajevo, navedene aktivnosti će, radi zaštite zdravlja i interesa potrošaća, biti nastavljene i u predstojećem periodu.
Napominjemo i da je prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, salmonela najčešće izoliran uzročnik trovanja hranom u FBiH, kao i u zemljama regiona i EU.