Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Fahir Halilović, govorio je za Source.ba portal.

video

Za Source.ba portal Halilović je govorio o broju inspekcijskih nadzora u proteklom periodu, te visini izrečenih kazni. Odgovarao je na pitanja  da li postoje objekti u Sarajevu kojima se gleda "kroz prste" , te da li KUIP ima dovoljan broj ljudi koji će odgovoriti takvim zadacima? Također je razgovarano o  verbalnim ili fizičkim napadima na inspektore.

U nastavku, na linku u pilogu, pogledajte i poslušajte cijeli razgovor sa direktorom KUIP-a Fahirom Halilovićem.

Izvor: 
www.source.ba
Autor: 
Novinar: Ajdin Balićevac Snimatelj i montaža: Kenan Ćemo
Petak, 15. Oktobar 2021