Odlaganje animalnog otpada u Sokolovićima:Veterinarska inspekcija KUIP-a poduzima potrebne mjere s ciljem otkrivanja počinilaca

VideoYouTube: 
Izvor: 
Dnevnik TV SA 03.09.2017.godine (minutaža 09:58)
Autor: 
TV SA
Ponedeljak, 4. Septembar 2017