Saradanja KUIP-a i MUP-a: Suzbijanje nelegalne ulične prodaje u KS

VideoYouTube: 
Izvor: 
TV SA (MInutaža 17:46-19:50)
Autor: 
Novinarka:Sandra Šabić
Petak, 21. Juli 2017