ZAVRŠENA DRUGA FAZA IMPELEMENTACIJE PROJEKTA „E-INSPEKCIJE“

02.02.2012

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uspješno je završena druga faza implementacije projekta „e-inspekcije“, u okviru koje su u decembru 2011. i januaru 2012.godine, inspektori prolazili 15-dnevnu obuku, kako bi se teoretski i praktično upoznali sa načinom rada na ovom softwerskom rješenju. Sistem „e-inspekcije“ podrazumijeva elektronsko vršenje i evidentiranje inspekcijskih nadzora, te daje mogućnost inspektoru da može izdavati prekršajne naloge i rješanja, kao i sačiniti zapisnik u kancelariji i na terenu.

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uspješno je završena druga faza implementacije projekta „e-inspekcije“, u okviru koje su u decembru 2011. i januaru 2012.godine, inspektori prolazili 15-dnevnu obuku, kako bi se teoretski i praktično upoznali sa načinom rada na ovom softwerskom rješenju. Sistem „e-inspekcije“ podrazumijeva elektronsko vršenje i evidentiranje inspekcijskih nadzora, te daje mogućnost inspektoru da može izdavati prekršajne naloge i rješanja, kao i sačiniti zapisnik u kancelariji i na terenu.

Jedna od značajnih prednosti ovog načina rada je postojanje jedinstvene baze podataka, kojom će sve kantonalne uprave za inspekcijske poslove biti uvezane sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Time će se omogućiti efikasna koordinacija i razmjena podataka između federalnih i kantonalnih inspektora o subjektima nadzora i izvršenim kontrolama, te ukupno unapređenje vršenja inspekcijskih poslova, u smislu efikasnijeg i transparentnijeg rada.

Podsjećamo, u prvoj fazi izvršena je nabavka informatičke opreme posredstvom Federalne uprave za inspekcijske poslove, a uz podršku Federalne i kantonalnih vlada, Svjetske banke, USAID-a, SIDA-e i Evropske unije, putem IPA fondova.