KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KS UPUTILA PREPORUKE GRAĐANIMA KS PUTEM ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

06.02.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS informiše građane Kantona Sarajevo da Služba komunalnih redara KJKP „Rad“ 24 sata učestvuje u radu zimskih komunalnih službi, a osim toga evidentiraju i eventualna kršenja Zakona o komunalnoj čistoći, o čemu će zapisnike dostaviti na dalje postupanje nadležnom Inspektoratu za urbanizam građevinarstvo, komunalnu djelatnost i ekologiju. Osim toga, uputili smo i molbu Štabu civilne zaštite KS, da se građanima skrena pažnja na sljedeće:

1. Podsjećamo na zakonsku obavezu korisnika i vlasnika svih stambenih i poslovnih objekata da su dužni čistiti pristupe istima, a tom prilikom trebaju voditi računa gdje odlažu snijeg. Najboljo je da to urade u dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica i štabova civilne zaštite.

2.Mole se građani da snijeg ne odlažu u šahtove, jer postoji mogućnost stvaranja ledenih čepova, usljed čega može doći do pucanja kanalizacionih cijevi i onemogućavanja normalnog funkcionisanja kanalizacionog sistema.

3.Građanima se skreće pažnja i da ne odlažu smeće u kontejnere ili oko njih, dok se ne stvore uslovi za redovan odvoz, jer i to dodatno otežava čišćenje, a predstavlja i opasnost od stvaranja zaraznih bolesti.

Molimo građane za strpljenje i saradnju, s obzirom da bi novi snijeg, najavljen za danas, mogao uzrokovati i nove probleme.