NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO POJAČANE KONTROLE NELEGALNIH TAKSI PREVOZNIKA

20.04.2012

Inspektori uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo provode pojačani inspekcijski nadzor nelegalnog taksi prevoza na području Kantona Sarajevo. Saobraćajni inspektori će u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem poduzimati zakonom predviđene mjere, a to mogu biti uklanjanje utvrđenih nedostataka, privremena zabrana obavljanja djelatnosti, privremeno isključenje vozila iz saobraćaja ili privremeno oduzimanje vozila. Podsjetimo da, nakon što je krajem prošle godine, na snagu stupio i Pravilnik o privremenom isključenju vozila iz saobraćaja i privremenom oduzimanju  vozila, inspektori u ovoj akciji prvi put koriste tzv.lisice, kojim blokiraju točkove vozila.
Ova mjera, privremenog isključenja vozila iz saobraćaja, koristi se u slučaju kada inspektor utvrdi da je u saobraćaju vozilo, za koje je ranije izrečena mjera privremene zabrane obavljanja taksi prevoza, koja je još uvijek na snazi. U slučaju da se istim vozilom ponovi prekršaj, inspektor će u skaldu sa zakonskim ovlaštenjima, poduzeti mjeru privremenog oduzimanja vozila do odluke nadležnog suda.
Zakonom o cestovnom prevozu FBiH definisane su i visine kazni, koje se u zavisnosti od vrste prekršaja kreću u rasponu od 200,00 do 15.000,00 KM.
Bitno je istaći i da kantonalni saobraćajni inspektori  vrši stalne kontrole u oblasti taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo, a da je ovo treća zajednička akcija pojačanih kontrola, koju realiziraju inspektori uprava za inspekcijske poslove FBiH i Kantona Sarajevo, uz asistenciju Jedinice za podršku MUP-a KS.  Kao i do sada, nakon provedenih aktivnosti, javnosti će pravovremeno biti predočeni rezultati zajedničkog rada federalnih i kantonalnih inspektora.