ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKA ISPRAVNOST KONTROLISANIH KONDITORSKIH PROIZVODA U KS NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU

13.06.2012

Za vrijeme dvomjesečnih inspekcijskih nadzora, tokom kojih je pregledano 11 zanatskih radionica i osam industrijskih objekata u Kantonu Sarajevo, koji se bave proizvodnjom i prometom kolača, sanitarni inspektori KS su uzeli 100 briseva, radi određivanja mikrobiološke čistoće, te 40 uzoraka kolača, radi ispitivanja njihove zdravstvene ispravnosti.

Prema rezultatima laboratorijskih analiza Zavoda za javno zdravstvo KS, od 100 obrađenih brisva, njih devet nije zadovoljavalo mikrobiološke kriterije, dok su svi uzorci kolača bili zdravstveno ispravni.

Pored toga, inspektori su, tokom nadzora, utvrdili nedostatke u pogledu građevinskih karakteristika prostorija za proizvodnju kolača u zanatskim radionicama, kod kojih su evidentirani i nedostaci koji se odnose na neposjedovanje namjenskih vozila za transport kolača, te nedovoljnu educiranost odgovornih lica i uposlenika iz oblasti kojom se bave.

Na osnovu utvrđenog stanja, inspektori su izdali rješenja o zabrani rada jedne zanatske radionice, radi loših higijenskih uvjeta. Doneseno je i devet rješenja, kojima je naloženo otklanjanje nedostataka subjektima kod kojih su brisevi bili pozitivni, kako bi stepen čistoće doveli na zakonom propisane uslove. Oni će u toku ljetnih mjeseci biti pod pojačanim nadzorom sanitarne inspekcije.

Uzevši u obzir broj pregledanih objekata, rezulate laboratorijskih analiza, kao i ocjene Zavoda za javno zdravstvo KS, može se konstatovati da je zdravstveno-higijenska ispravnost kontrolisanih konditorskih proizvoda na zadovoljavajućem nivou.

Prema mišljenju sanitarnih inspektora, potrebno je da nadležni općinski organi, prilikom izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje kolača, trebaju zahtijevati ispunjavanje svih zakonskih i podzakonskih propisa, koji se odnose na ovu oblast. To znači da objekti trebaju imati adekvatan prostor sa pravilnim rasporedom prostorija, ispravnu opremu, radne površine, kao i obavezno transportno vozilo.