NAKON INSPEKCIJSKIH NADZORA U HOTELIMA KS IZDATA 32 RJEŠENJA I 27 UPUTSTAVA KONTROLISANIM SUBJEKTIMA

25.06.2012

Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u proteklih šest mjeseci vršili inspekcijske nadzore nad radom hotelskih kapaciteta na području Kantona Sarajevo. Posebna pažnja prilikom nadzora posvećena je kontroli primjene preventivnih mjera za smanjenje rizika od pojave legionarske bolesti.

U navedenom periodu inspektori su kontrolisali 31 hotel, na način da su vršili pregled prostorija, uređaja i opreme, te uzimali briseve radnih površina na higijensku ispravnost. Inspekcijski nadzor podrazumijevao je i uvid u dokumentaciju o provođenju obaveznih sanitarno-higijenskih mjera, kao i obavljenoj edukaciji iz sanitarnog minimuma, te uvid u dokumentaciju o pregledima na kliconoštvo hotelskog osoblja.

Nakon laboratorijskih analiza, koje je izvršio Zavod za javnozdravstvo KS, inspektori su izdali 12 rješenja o otklanjanju općih sanitarnih nedostataka, te 20 rješenja o edukaciji uposlenika iz oblasti sanitarnog minimuma.Pored toga, izdato je i 27 uputstava o primjeni preventivnih mjera protiv legionarske bolesti, koja se u svijetu najčešeće javlja u hotelima, gdje se prenosi putem potrošne tople vode.

Na osnovu provedenih nadzora i laboratorijskih rezultata inspektori su utvrdili da je održavanje sanitarnog režima u hotelima na području Kantona Sarajevo u visokom procentu efikasno tokom cijele godine.