Propisi KUIP

Ukupno 391 - 406 od 406
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04 19/04
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 08/11 PDF icon 08/11
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POKRETNE ZATVORENE SUDOVE ZA KOMPRIMIRANE,TEČNE I POD PRITISKOM RASTVORENE GASOVE 'Službeni list SFRJ' 25/80 i 9/86 PDF icon 25/80 i 9/86
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom 'Službeni list SFRJ' 16/83 PDF icon 16/83
Pravilnik o izmjenama i dopunama tehničkih propisa za izradu i upotrebu parnih kotlova, pregrijača pare i zagrejača vode 'Službeni list SFRJ' 56/72 56/72
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
 Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/03 i 26/04 12/03 i 26/04
Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/05 34/05
Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/05 15/05
 Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/13 40/13
UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENIH KOLIČINA ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I METODE NJIHOVOG ISPITIVANJA 'Službene novine FBiH' 11/99 11/99
UPUTSTVO O SISTEMSKOJ KONTROLI PLODNOSTI ZEMLJIŠTA 'Službene novine FBiH' 47/98 47/98
UPUTA O STRUČNIM MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE 'Službene novine FBiH' 49/98 49/98
UPUTA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I O OBRASCU O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE JE PROMJENILO NAMJENU KORIŠTENJA 'Službene novine FBiH' 25/98 25/98
UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NEOBRAĐENOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 'Službene novine FBiH' 25/98 25/98
2. UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE PRAVNA LICA KORISTE ILI KOJIM UPRAVLJAJU, ODNOSNO KOJIM RASPOLAŽU 'Službene novine FBiH' 25/98 25/98
UPUTSTVO O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA KOJIM SE ODOBRAVA UVOZ SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službene novine FBiH' 14/97 14/97