Propisi KUIP

Ukupno 391 - 420 od 441
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OSTVARENJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI 'Službene novine FBiH' 32/17 PDF icon 32/17
PRAVILNIK O REGISTRU VJEŠTAČKIH ĐUBRIVA I O DEKLARISANJU VJEŠTAČKIH ĐUBRIVA 'Službeni list SFRJ' 36/64 36/64
PRAVILNIK O MINIMALNIM I MAKSIMALNIM SASTOJCIMA I O DRUGIM OSOBINAMA POJEDINIH VRSTA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA I O NAČINU ISPITIVANJA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA 'Službeni list SFRJ' 35/64 35/64
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET, KVALITETU I KONTROLI KVALITETA MINERALNIH ĐUBRIVA TE SKLADIŠTENJU I RUKOVANJU MINERALNIH ĐUBRIVA 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/09 PDF icon 90/09
PRAVILNIK O RIBOLOVNIM PODRUČJIMA I GRANICAMA RIBOLOVNIH VODA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/05, izmjena 37/05 PDF icon 24/05, PDF icon izmjena 37/05
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA SPORTSKO- REKREATIVNI RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 71/05 PDF icon 71/05
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ŠTETE NANESENE RIBLJEM FONDU 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU RIBOČUVARSKE SLUŽBE, OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA LEGITIMACIJE I ZNAČKE RIBOČUVARA 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA O IZDATIM DOZVOLAMA ZA AKVAKULTURU 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA RIBARSKOG ISPITA, OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU I REGISTRU O IZDATIM UVJERENJIMA O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM DOZVOLAMA ZA PRIVREDNI RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA RIBARSKOG KATASTRA 'Službene novine FBiH' 63/05 63/05
PRAVILNIK O MJERAMA ZA UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/10 19/10
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA I FIZIČKA LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 51/11
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I UVJETIMA UPISA U REGISTRE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA 'Službene novine FBiH' 5/03 5/03
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA , OPREME I STRUČNOG KADRA ZA PROIZVODNJU I DORADU SJEMENA, STRUČNU KONTROLU NAD PROIZVODNJOM SJEMENA I ZA UVOZ SJEMENA 'Službeni list SRBiH' 16/78 16/78
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USJEVA I OBJEKATA, SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službeni list SFRJ' 52/86 52/86
PRAVILNIK O STRUČNOM PREGLEDU NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA 'Službene novine FBiH' 25/04 25/04
PRAVILNIK O STRUČNOM PREGLEDU SJEMENSKOG USJEVA POLJOPRIVREDNOG BILJA 'Službene novine FBiH' 14/04 14/04
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU SKLADIŠTA I DRUGE PROSTORIJE ZA SMJEŠTAJ BILJA I PREDUZEĆA KOJA SE BAVE POSLOVIMA DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE BILJA I DERATIZACIJE PROSTORIJA 'Službeni list SFRJ' 33/91 33/91
PRAVILNIK O OSNOVNIM ZAHTJEVIMA O KVALITETU POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA, NAČINU PAKOVANJA, PLOMBIRANJA, DEKLARISANJA I USLOVIMA ČUVANJA SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA METODE ISPITIVANJA I OSNOVNI ZAHTJEVI O 'Službene novine FBiH' 51/03 51/03
PRAVILNIK O OSNOVNIM ZAHTJEVIMA O KVALITETU, PAKOVANJU I DEKLARISANJU SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA 'Službene novine FBiH' 49/03 i 12/04 49/03 i 12/04
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za ukapljene atmosferske plinove (kisik, dušik i argon) 'Službeni list SFRJ' 9/86 PDF icon 9/86
Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje tlačnih posuda za tekući ugljični dioksid 'Službeni list SFRJ' 76/90 PDF icon 76/90
Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kisik 'Službeni list SFRJ' 74/90 74/90
Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva 'Službeni list SFRJ' 27/71 PDF icon 27/71
Pravilnik o monitoringu kvalitete zraka 'Službene novine FBiH' 12/05 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 3/13 PDF icon 3/13
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14