Propisi KUIP

Ukupno 391 - 420 od 472
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
PRAVILNIK  O OBRASCU POTVRDE O PORIJEKLU DIVLJAČI I NJENIH DIJELOVA I USLOVIMA POD KOJIM SE MOŽE VRŠITI PREPARIRANJE DIVLJAČI I DRŽANJE TROFEJA JAVNO IZLOŽENIH U OBJEKTIMA  KAO I UPOTREBI MESA DIVLJAČI U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 'Službene novine FBiH' 63/08 PDF icon 63/08
PRAVILNIK  O OBRASCU, SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJE ODSTRIJELJENE DIVLJAČI  'Službene novine FBiH' 63/08 PDF icon 63/08
PRAVILNIK  O VRSTI I BROJU PASA ZA LOV NA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI U ODREĐENIM PODRUČJIMA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KATASTRA LOVIŠTA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA LEGITIMACIJE LOVOČUVARA, VOĐENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA I SADRŽAJU SLUŽBENE KNJIGE LOVOČUVARA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O NAČINU UPOTREBE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O PROGRAMU, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA LOVAČKOG ISPITA  'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK O VREMENU LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPIS VRSTA PTICA I SISARA KOJE SE SMATRAJU KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O SADRŽAJU, NAČINU I NOSIOCIMA IZRADE, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, GODIŠNJEG I PRIVREMENOG PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon 63/06
PRAVILNIK  O UVJETIMA GOSPODARENJA LOVIŠTIMA 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon 63/06
PRAVILNIK  O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVOĐENJE LOVNO-GOSPODARSKE OSNOVE 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon 63/06
Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala 'Službene novine FBiH' 79/07 PDF icon 79/07
Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala 'Službene novine FBiH' 79/07 PDF icon 79/07
Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' 14/02 i 26/02 PDF icon 14/02, PDF icon 26/02
Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/14 PDF icon 12/14
Pravilnik o načinu vođenja katastra šuma za državne i privatne šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/14 PDF icon 12/14
Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sdržaju legitimacije čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanja čuvarskih rejona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/14 PDF icon 12/14
Pravilnik o načinu obračuna direktnih i indirektnih šteta uzrokovanih šumskim požarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/14 PDF icon 30/14
Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/14 PDF icon 8/14
Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/14, dopuna 12/16 PDF icon 19/14, PDF icon 12/16
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/14 PDF icon 9/14
Pravilnik o obimu mjera za uspostavljanje i održavanje šumskog reda i način njihovog provođenje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/14 PDF icon 8/14
Pravilnik o načinu praćenja zdravstvenog stanja šuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/14 PDF icon 8/14
Pravilnik o elementima za izradu, postupku donošenje i reviziji šumsko privrednih osnova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/14 PDF icon 19/14
Pravilnik o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/14 PDF icon 20/14
Pravilnik o načinu doznake i obilježavanja površina za sječu šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/13 PDF icon 28/13
Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaja i načina izdavanja otpremnog iskaza za drvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/13, dopuna 34/17 PDF icon 28/13, PDF icon dopuna 34/17
Pravilnik o načinu i obliku vođenja registra evidencija u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/13 PDF icon 48/13
Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu od požara i izgled obrasca na kojem se izvještava o šumskim požarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/13 PDF icon 49/13