Propisi KUIP

Ukupno 151 - 180 od 483
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10, izmjena 43/16 PDF icon 43/16, PDF icon 18/10
Zakon o novčanoj podršci u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10 PDF icon 42/10
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10 42/10
Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/08 PDF icon 25/08
Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 i izmjena 76/11 PDF icon 46/04, PDF icon izmjena 76/11
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09 PDF icon 52/09
Zakon o zaštiti bilja i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' 74/89 PDF icon 74/89
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 49/04 PDF icon 49/04
Zakon o zaštiti zdravlja bilja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/03 PDF icon 23/03
Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 'Službene novine FBiH' 31/00 PDF icon 31/00
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' 55/01, dopuna 31/14 PDF icon 55/01, PDF icon dopuna 31/14
Zakon o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 PDF icon 46/04
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/05 PDF icon 3/05
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Lista stonih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Lista priznatih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Lista lijekova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' 07/14 PDF icon 07/14
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/06 4/06
Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/07 i 27/08 16/07 i 27/08
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/04 i 27/08 23/04 i 27/08
Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/03 11/03
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/16 i 13-14-30277/2016 05/16 i 13-14-30277/2016
Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/16 i 31/16 16/16 i 31/16
CRVENA LISTA DIVLJIH VRSTA I PODVRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA 'Službene novine FBiH' 7/14 7/14
CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI 'Službene novine FBiH' 74/12 74/12
ODŠTETNI CJENOVNIK  ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU 'Službene novine FBiH' 12/09 12/09
RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA DIVOKOZE  'Službene novine FBiH' 63/08 63/08
RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA MEDVJEDA 'Službene novine FBiH' 63/08 63/08
NAREDBA O PRIVREMENOJ ZABRANI SJEČE I PROMETA VOĆNIH STABALA- VOĆKARICA I JAVORA IZ DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠUMA I POSJEDA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 15/03 15/03
Opšti uslovi za isporuku električne energije 'Službene novine FBiH' 35/08 PDF icon 35/08