Propisi KUIP

Ukupno 181 - 210 od 483
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrejača pare i zagrejača vode 'Službeni list FNRJ' 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58 PDF icon 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58
Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/14 PDF icon 3/14
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 48/16 48/16
Tehnički propisi za izradu i upotrebu zatvorenih sudova za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove 'Službeni list RBiH' 2/92 PDF icon 2/92
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o obimu, uvjetima i načiu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko protetske pomoći i stomatološko - protetskih nadomjestaka 'Službene novine FBiH' 38/07, 29/08, 40/14 PDF icon 40/14, PDF icon 29/08, PDF icon 38/07
Uredba o općim uslovima za snabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka 'Službene novine FBiH' 58/15 PDF icon 58/15
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' 101/15, 01/16 PDF icon 101/15, PDF icon 1/16
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 PDF icon 10_17.pdf
Uredba o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31_17.pdf
Uredba o dodjeli novčanog iznosa za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/14 PDF icon 29_14.pdf
Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05, 7/08, 37/13 i 51/14 PDF icon 04_05.pdf, PDF icon 7_08.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 51_14.pdf
Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 PDF icon 23_02.pdf
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o snadbijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o opštim uslovima za snadbijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' 31/06 PDF icon 31/06
Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/02 PDF icon 16/02
Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/00 PDF icon 05/00
Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15 PDF icon 18/08, PDF icon 18/07, PDF icon 6/06, PDF icon 51/15, PDF icon 35/12
Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji 'Službeni list RBiH' 23/92 i 113/94 PDF icon 23/92 i 113/94
Uredba o urbanističko- tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00 5/00
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavjanje na tržište GMO hrane i hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuju uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika kontaminiranosti aflatoksinima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/16 PDF icon 90/16
Odluka o ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/04 PDF icon 28/04