Propisi KUIP

Ukupno 181 - 210 od 406
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Tehnički propisi za izradu i upotrebu zatvorenih sudova za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove 'Službeni list RBiH' 2/92 PDF icon 2/92
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o dodjeli novčanog iznosa za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/14 29/14
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14 i 14/15 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14 i 14/15
Uredba o regulisanju troškova dženaze–sahrane–ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/06 i 27/13 14/06 i 27/13
Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05, 7/08, 37/13 i 51/14 4/05, 7/08, 37/13 i 51/14
Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 23/02
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o snadbijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o opštim uslovima za snadbijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' 31/06 PDF icon 31/06
Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/02 PDF icon 16/02
Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/00 PDF icon 05/00
Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15 PDF icon 18/08, PDF icon 18/07, PDF icon 6/06, PDF icon 51/15, PDF icon 35/12
Uredba o ispuštanju otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' 101/15 i 1/16 101/15 i 1/16
Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji 'Službeni list RBiH' 23/92 i 113/94 PDF icon 23/92 i 113/94
Uredba o urbanističko- tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00 5/00
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 23/02
Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 'Službene novine Grada Sarajeva' 27/84 27/84
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09
Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 1/14 1/14
ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 80/12 80/12
ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE; MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013.GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/13 25/13
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o taksi prevozu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 10/04
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Pravilnik o prehrambenim enzimima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 66/14 66/14