Propisi KUIP

Ukupno 211 - 240 od 483
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/08 PDF icon 22/08
Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/17, 27/16, 46/16 PDF icon 36/17, PDF icon 27/16, PDF icon 46/16
Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13, 74/14, 94/15, 78/17 PDF icon 78/17, PDF icon 94/15, PDF icon 74/14, PDF icon 56/13
Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13,74/14, 94/15, 87/17 PDF icon 74/14, PDF icon 87/17, PDF icon 94/15, PDF icon 56/13
Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 89/13, 74/14, 24/16 PDF icon 89/13, PDF icon 74/14, PDF icon 24/16
Odluka o programu za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 96/13 PDF icon 96/13
Odluka o ličnom učešću osiguranih lica 'Službene novine FBiH' 28/04 PDF icon 28/04
Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 01/14 PDF icon 01/14
Odluka o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' 46/07, 10/14, 03/16 PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 03/16
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 23/02
Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 'Službene novine Grada Sarajeva' 27/84 27/84
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09
ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 80/12 80/12
ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE; MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013.GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/13 25/13
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o taksi prevozu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 10/04
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon pravilnik_o_normativima_za_vrsenje_inspekcijskog_nadzora.pdf
Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon pravilnik_o_pecacenju.pdf
Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon pravilnik_o_uzimanju_uzoraka.pdf
Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sadrzaju_izvjestaja_o_radu.pdf
Pravilnik o kriterijima za utvrđvanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon pravilnik_o_kriterijima_za_utvrdivanje_opsega_i_slozenosti_inspekcijskog_nadzora.pdf
Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 13/15 PDF icon 13/15
Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12, 62/17 PDF icon 30/12, PDF icon 62/17
Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/12 PDF icon 17/12
pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11