Propisi KUIP

Ukupno 211 - 240 od 472
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15 PDF icon 18/08, PDF icon 18/07, PDF icon 6/06, PDF icon 51/15, PDF icon 35/12
Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji 'Službeni list RBiH' 23/92 i 113/94 PDF icon 23/92 i 113/94
Uredba o urbanističko- tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00 5/00
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 01/14 PDF icon 01/14
Odluka o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' 46/07, 10/14, 03/16 PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 03/16
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 23/02
Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 'Službene novine Grada Sarajeva' 27/84 27/84
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09
ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 80/12 80/12
ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE; MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013.GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/13 25/13
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o taksi prevozu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 10/04
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon pravilnik_o_metodama_analiza_secera.pdf
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon pravilnik_o_kolicini_brasnja_utrosenog_za_proizvodnju_pekarskih_proizvoda.pdf
Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 75/14 PDF icon pravilnik_o_imenovanim_mjeriteljskim_laboratorijama_bosanski.pdf
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ 'Službene novine FBiH' 68/10 PDF icon pravilnik_fbih-kampovi_idr_vrste-68-10.pdf
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige 'Službene novine FBiH' 91/15 PDF icon prav_o_obl_sad_i_nac_vodj_trgov_knjige_91_15.pdf
Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon prav_eviden_kor_usl_nocenja_25_17.pdf
Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' 14/02 PDF icon prav.o_min.teh_.tehn_.uslov_.rezanja_drveta_14_02.pdf
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' 12/12 PDF icon pr_o_djel_koje_se_mogu_obavljati_u_stambenim_prostorijama_sl_n_fbih_br_61_09.pdf
Pravilnik o soli za prehranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/09 PDF icon hr-pravilnik_o_soli_za_ljudsku_ishranu_39-09.pdf
Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon hr-pravilnik_o_pivu_77-10.pdf
Pravilnik o upotrebi boja u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon bs-pravilnik_o_upotrebi_boja_u_hrani_r02_63-14.pdf
Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon bs-pravilnik_o_tjesteninama_tijestu_i_proizvodima_od_tijesta_77-10.pdf
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/10 PDF icon bs-pravilnik_o_standardima_za_stavljanje_jaja_na_trziste_25-10.pdf
Pravilnik o sastavu i označavanje hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon bs-pravilnik_o_sastavu_i_oznacavanju_hrane_pogodne_za_osobe_netolerantne_na_gluten_105-12.pdf
Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon bs-pravilnik_o_pekarskim_proizvodima_77-10.pdf
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon bs-pravilnik_o_oznacavanju_hranjivih_vrijednosti_hrane_78-12.pdf