Propisi KUIP

Ukupno 241 - 270 od 472
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o općem deklarisanju i označanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 PDF icon bs-pravilnik_o_opcem_deklariranju_ili_oznacavanju_upakovane_hrane_87-08_1.pdf
Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon bs-pravilnik_o_kvalitetu_vocnih_vina_68-14.pdf
Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon bs-pravilnik_o_keksima_i_proizvodima_srodnim_keksima_51-11.pdf
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon bs-pravilnik_o_kakau_i_cokoladnim_proizvodima_51-11.pdf
Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon bs-pravilnik_o_kafi_proizvodima_od_kafe_surogatima_i_proizvodima_od_surogata_72-11.pdf
Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon bs-pravilnik_o_jestivim_biljnim_uljima_jestivim_biljnim_mastima_i_majonezama_21-11.pdf
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon bs-pravilnik_o_izgledu_i_nacinu_koristenja_znaka_oznake_originalnosti_oznake_geografskog_porijekla_i_oznake_tradicionalnog_ugleda_hrane_81-12.pdf
Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima 'Službene novine FBiH' 87/08 PDF icon 1502796501104_pravilnik_o_jakim_alkoholnim_picima_i_alkoholnim_picima_sl_glasnik_bih_broj_87_08.pdf
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' 47/09 PDF icon 149812243077_pravilnik_o_minimalno_tehnickim_i_drugim_uslovima_za_obavljanje_obrtnickih_i_srodnih_djelatnosti_sl_novine_fbih_broj_47_09.pdf
Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon 149812117996_pravilnik_o_postupku_raspolaganja_cuvanja_prodaje_ili_unistenja_privremeno_oduzete_robe_u_inspekcijskom_nadzoru_sl_novine_fbih_broj_54_08.pdf
Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon 149664979740_pravilnik_o_uzimanju_uzoraka_i_proizvoda_i_njihovo_dostavljanje_na_ispitivanje_ovlastenim_strucnim_institucijama_sluzbene_novine_federacije_bih_broj_102_16_1.pdf
Pravilnik o načinu evidentiranja i kontrole prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim postajama u FBiH 'Službene novine FBiH' 84/11 PDF icon 84-11_pravilnik_o_nacinu_evidentiranja_i_kontroli_prometa_n.d._putem_ugradene_opreme_na_bps.pdf
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon 76-10.pdf
Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga 'Službene novine FBiH' 49/12 PDF icon pravilnik_o_uslovima_minimalne_tehnicke_opremljenosti_za_obavljanje_trgovina_i_trgovinskih_usluga.pdf
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem jav
Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon 44/17
Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnog vodnog dobra 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda 'Službene novine FBiH' 77/09 PDF icon 77/09
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja 'Službene novine FBiH' 75/09, 43/10 PDF icon 75/09, PDF icon 43/10
Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o minimumu sadržine općega akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 'Službene novine FBiH' 18/07 PDF icon 18/07
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja 'Službene novine FBiH' 06/11, 90/13 PDF icon 06/11, PDF icon 90/13
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti 'Službene novine FBiH' 17/08, 38/12 PDF icon 17/08, PDF icon 38/12
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti 'Službene novine FBiH' 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 PDF icon 14/10, PDF icon 26/14, PDF icon 15/17, PDF icon 23/17, PDF icon 14/13
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode 'Službene novine FBiH' 83/08 PDF icon 83/08
Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' 4/13 PDF icon 4/13