Propisi KUIP

Ukupno 241 - 270 od 441
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Pravilnik o prehrambenim enzimima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 66/14 66/14
Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/11 28/11
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/11 82/11
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 42/10
Pravilnik o pivu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12 30/12
Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 77/10
Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 77/10
Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 27/10
Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 27/10
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 85/08
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12 78/12
Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/14 74/14
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 67/16 67/16
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/14 62/14
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 54/11
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 85/08
Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i duda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 42/10
Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 87/08
Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 42/10
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16 79/16
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 11/13 11/13
Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 37/09
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12 78/12
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 37/09
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinim u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 43/09 43/09
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 37/09
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/12 68/12
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 37/09
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13 85/13