Inspektorat tržišno-turističke inspekcije

U ovom Inspektoratu obavljaju se poslovi:

 

  • neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prometa roba i usluga;

  • inspekcijski poslovi kojim se kontrolira i nadzire rad i poslovanje privrednih društava, obrtnika i drugih pravnih i fizičkih osoba u oblasti trgovine, prometa roba i usluga u ugostiteljskim i turističkim objektima;

  • preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom i općim i posebnim ovlastima inspektora;

  • izrada analiza, izvještaja i informacija o obavljenim inspekcijskim pregledima i
    izrečenim mjerama;

  • davanje informacija i podataka potrebnih za izradu zakonskih i podzakonskih akata;

  • uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;

  • drugi poslovi iz nadležnosti, po nalogu neposrednog rukovodioca.