KUIP:SVIM GRAĐANIMA BiH ČESTITAMO 1. MART DAN NEZAVISNOSTI BiH

28.02.2023

U povodu obilježavanja 31. godišnjice referenduma o nezavisnosti, koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske posove KS svim građanima Kantona Sarajevo, kao i Bosancima i Hercegovcima u zemlji i svijetu, upućuje čestitke za 1.mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao jedan od najznačajnijih datuma u modernoj historiji naše zemlje.
Podsjećamo, građani tadašnje Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali su na referendumu na kojem je jedino pitanje bilo: ”Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?” Više od dvije trećine punoljetnih BH građana tog dana se izjasnilo za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, kada je proglašena nezavisnost.
Također, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je obavijestilo javnost da je shodno Zakonu o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, utvrđeno da je taj dan državni praznik, koji je neradni za državne organe, preduzeća i druga pravna lica.