Predstavnici KUIP-a i FUZIP-a razgovarali o modalitetima saradnje u predstojećem periodu

15.12.2021

U cilju unapređenja saradnje i jačanja operativno-tehničkih kapaciteta u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove danas je održan radno-konsultativni sastanak kojem su u ime FUZIP-a prisustvovali direktor te uprave Anis Ajdinović sa pomoćnicom Merimom Tanović, dok su Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS predstavljali direktor Fahir Halilović, pomoćnica direktora po ovlaštenju u Sektoru za stručne i zajedničke poslove Đemila Valjevčić, te stručni savjetnik za informatiku Katarina Velić.

Na sastanku su prezentirani aktuelni donatorski projekti, uključujući i projekte Svjetske banke i EBRD-a a koji uključuju sve kantonalne uprave za inpekcijske poslove u FBiH, a koji se odnose na mogućnost obezbjeđenja adekvatne informatičke opreme za inspektore radi unaprjeđenja procesa rada. Razgovarano je i o unaprijeđenju saradnje u smislu davanja ovlasti KUIP-u od strane FUZIP-a nad provođenjem zakona i podzakonskih akata kada federalnim i državnim propisima nije eksplicitno određena nadležnost kantonalnih inspektora.
 
Zaključeno da će se saradnja nastaviti i na realizaciji projekta "Poljoprivredna aktivnost i konkurentnost" s ciljem unapređenja efikasnosti inspekcijskog nadzora i projektu stručne edukacije inspektora, kao i na poljima borbe protiv korupcije i razvoju mehanizma upravljanja kvalitetom.