Informacija za Skupštinu i Vladu KS u vezi sa Zaključkom SKS broj:01-04-5506-1/20 od 25.2.2020.godine