Odgovor na zastapničko pitanje broj: 01-04-22801-46/21 od 01.06.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Jasmine Bišćević - Tokić