Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-151-55/21 od 01.02.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Danijele Kristić