Odgovor na zastupničko pitanje broj: 0l-04-10308-33/20 od 23.04.2020. godine,postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević