Odgovor na zastupničko pitanje broj:01-04-27823-33/20 od 29.07.2020.godine postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević