Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-37535-59/20 od 01.10.2020. godine postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević