Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 15-04-5506-1/20 od 31.01.2021. godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević

Sadržaj inicijative i odgovora je u prilogu.

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Utorak, 8. Februar 2022