Odgovor na zastupničku inicijativu broj:01-04-3006-49/21 od 21.10.2021.godine pokrenutu od strane zastupnika Vibora Handžića

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Srijeda, 20. Oktobar 2021