Odgovor na zastupničku inicijativu broj:15-04-5506-1/20 od 25.02.2020.godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Srijeda, 9. Mart 2022