Rješenje od 24.6.2021.godine z arad na dan sedmičnog odmora (7 državnih službenika)