Rješenje za 11 kantonalnih inspektora od 24.5.2021.godine