Pojedinačni akti

Naslov
Rješenje Dominko Bešlić od 16.6.2021.godine preuzmi
Rješenje Nedim Karačić od 17.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Nermin Burina od 20.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Aida Džinović od 20.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Mersiha Mešić od 29.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Mahira Čolpa 29.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Husić od 18.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Anida Kavazbašić od 18.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Hašim Hadžiefendić od 01.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Sanjin Dizdarević od 17.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Hasija Hasanspahić od 13.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Narcisa Seferović od 15.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženana Ramić od 15.07.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Kočan od 19.7.2021.godine preuzmi
Rješenje od 09.08.2021.godine za tri državna službenika preuzmi
Rješenje od 09.08.2021.godine Albina Čelik i Amela Babić preuzmi
Rješenje Drita Memišević od 25.2.2021.godine preuzmi
Rješenje Adnan Medić od 26.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Muamer Smajlović od 26.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Emin Omerspahić preuzmi
Rješenje Elmina Trubljanin od 06.07.2021.godine preuzmi
Rješenje Admir Mulić od 09.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Kočan od 22.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Subhija Čeljo od 22.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Admir Mulić od 30.6.2021.godine preuzmi
Rješenje Senka Osmanagić od 26.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Ifeta Fejzić od 26.7.2021.godine preuzmi
Rješenja Džemila Valjevčić od 26.7.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Husić od 26.07.2021.godine preuzmi
Rješenje od 24.6.2021.godine za rad na dane 1. i 2.maja preuzmi