Pojedinačni akti

Naslov
Rješenje od 24.6.2021.godine z arad na dan sedmičnog odmora (7 državnih službenika) preuzmi
Rješenje od 16.7.2021.godine za rad na dan sedmičnog odmora (osam državnih službenika) preuzmi
Rješenje Amela Ćiber i Zaim Halvadžija preuzmi
Rješenje Dženita Husić od 06.07.2021.godine preuzmi
Rješenje Sanjin Dizdarević od 30.6.2021.godine preuzmi
Rješenja Džemila Valjevčić od 27.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Sanjin Dizdarević od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Hasija Hasanspahić od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Senka Osmanagić od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenja Džemila Valjevčić od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Narcisa Seferović od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Edina Bukva preuzmi
Rješenje Dženana Ramić od 26.08.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Kočan od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Nermin Burina od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Hašim Hadžiefendić od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Aida Džinović od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Dominko Bešlić od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Husić od 26.8.2021.godine preuzmi
Rješenje JAsmina Bahtijarević preuzmi
Rješenje od 24.5.2021.godine grupa od 4 inspektora preuzmi
Rješenje od 24.5.2021.godine 10 inspektora preuzmi
Rješanje Vildana Bedak preuzmi
Rješenje Đemila Valjevčić preuzmi
Rješenje Amra Fileković preuzmi
Rješenje za 11 kantonalnih inspektora od 24.5.2021.godine preuzmi
Rješenje za grupu inspektora KUIP-a od 24.5.2021.godine preuzmi
Rješenje Ramiza Rizvan preuzmi
Rješenje za sanitarne inspektore KUIP-a preuzmi
Rješenje Emir Beširević preuzmi