Propisi KUIP

Ukupno 1 - 30 od 472
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prostornom uređenju KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 PDF icon broj24.pdf
Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' 45/02 PDF icon 45_02.pdf
Zakon o hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' 19/17 PDF icon 19_17.pdf
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 PDF icon 70/06
Zakon o poljoprivrednoj i organskoj proizvodnji 'Službene novine FBiH' 72/16 PDF icon 72/16
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' 88/07 PDF icon 88/07
Zakon o žigu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/10 PDF icon 53/10
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Zakon o obrtu 'Službene novine FBiH' 35/09 PDF icon 35/09, PDF icon dopuna 42/11
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 2/95, 70/08 PDF icon 2/95
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/16, 31/17 PDF icon 19/16, PDF icon dopuna 31/17
Zakon o zaštiti potrošača 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 PDF icon 25/06
Zakon o fiskalnim sistemima 'Službene novine FBiH' 81/09 PDF icon 81/09
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 43/13
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/11 8/11
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99 2/98, 48/99
Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' 63/14 63/14
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/12, 41/12 i 8/15 2/12, 41/12 i 8/15
Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/02 i 16/03 4/02 i 16/03
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 32/09
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 31/16
Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 23/09
Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09 45/04, 44/07 i 102/09
Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 25/06
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 14/16
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 i 72/09 33/03 i 72/09
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 30/97, 7/02, 70/08,48/11