Aktivnosti

01.04.2021

Nakon što su se danas na društvenim mrežama pojavile fotografije iz tramvaja gdje je uočena prekobrojnost putnika, bez pridržavanja predviđene distance, kao i prisustva covid redara, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koji su u tom trenutku provodili nadzor u trolejbuskom saobraćaju, preusmjerili su nadzore i na vozila tramvajskog saobraćaja.

28.03.2021

Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su privremeno zabranili rad Autopijace na Stupu dok se ne steknu uslovi za poštivenje higijensko- epidemioloskih mjera za sprečavanje širenja korona virusa.

14.03.2021

Od stupanja na snagu djelimičnog lockdowna u Kantonu Sarajevo, koji će trajati do ponedjeljka u 7:00 sati, provodeći kontrole pojačanog inspekcijskog nadzora, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada nisu evidentirali kršenje zabrane rada kod ugostiteljskih objekata i hotela kojima je Odlukom Vlade KS obustavljen rad tokom vikenda.

13.03.2021

Kontrolama kombinovanih timova kantonalnih sanitarnih i tržišno-turističkih inspektora, te Jedinice za podršku MUP-a KS, koje su počele sinoć u 18:00 sati i trajale do jedan sat iza ponoći, na području svih devet općina Kantona Sarajevo, nisu utvrđena kršenja rada ugostiteljskih objekata, ni ostalih subjekata nadzora nakon 20:00 sati .

12.03.2021

Pojačani inspekcijski nadzori inspektora Kantonalne uprave za inspekcjske poslove KS nastavljeni su i danas na području svih devet općina u Kantonu Sarajevo, s tim da će večaras od 20:00 sati do ponedjeljka 15.marta 2021. godine do 07,00 sati, kontrole biti usklađene sa mjerama definisanim Zaključkom Vlade KS od 08.marta 2021.godine, kojim su kantonalni inspektori zaduženi za provođenje mjera vezanih za zabranu rada svim poslovnim subjektima na području KS.

09.03.2021

U postuku provedenih inspekcijskih kontrola organizovanog obilježavanja Dana žena u ugostiteljskim objektima na području KS sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS juče su izvršili 60 kontrola u hotelima, resteranima i caffeima, od kojih njih pet u momentu nadzora nije radilo.

07.03.2021

Radi pojačane frekvencije kupaca tokom vikenda, saniratni inspektori, osim na mjestima javnog okupljanja, juče i danas provode cjelodnevne inspekcijske nadzore s ciljem praćenja i kontrole poštivanja specifičnih higijensko-epidemioloških mjera u tržnim centrima.
 

07.03.2021

U podnevnim satima sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su počeli usmjereni inspekcijski nadzor na Autopijaci Stup gdje je u momentu kontrole zatečeno više hiljada ljudi, bez ikakvog poštivanja higijensko-epidemioloških mjera.

06.03.2021

Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su tokom jučerašnjeg dana 108 inspekcijskih nadzora u ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, trgovinama i kladionicama na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a istovremeno su nastavljene i kontrole u javnom gradskom prevozu.

03.03.2021

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS nemalo je iznenađena današnjim izjavama zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS Vibora Handžića kojima izražava nezadovoljstvo načinom kontrole donesenih higijesnko-epidemioloških mjera, izdvajajući kao primjer javni gradski prijevoz.

02.03.2021

Tokom državnog praznika, Dana nezavisnosti BiH, pojačanim inspekcijskim kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS bilo je obuhvaćeno 463 poslovne jedinice, pretežno ugostiteljskih i trgovačkih objekata u Kantonu Sarajevo, kod kojih je prema preliminarnim izvještajima na dan državnog praznika bilo radno angažovano oko 4.000 radnika.

02.03.2021

Provodeći Zaključak Vlade KS od 22.februara 2021.godine inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su, uz dodatni broj inspekcijskih timova i inspektora na terenu od donošenja zaključka do danas, na području KS izvršili 272 inspekcijske kontrole poštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja korona virusa.
 

25.02.2021

Usljed usložnjavanja epidemiloske situacije u KS inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od danas su dodatnim brojem inspekcijskih timova i inspektora, pojačali kontrole poštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja virusa korona u KS. U skladu sa Zaključkom Vlade KS angažovani su raspoloživi kadrovski kapaciteti na način da su inspektorima iz ostalih upravnih oblasti data ovlaštenja da obavljaju poslove sanitarnih inspektora.

22.02.2021

U prostorijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije koji su potpisali direktor Uprave Fahir Halilović i Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić, a sastanku su prisustvovali i savjetnik za borbu protiv korupcije Ureda Eric Larson i šef Sektora za internu kontrolu Uprave Emir Bašić.

21.02.2021
Restoran Bosna u momentu dolaska inspektora

Nakon što je prošle sedmice zatvoren i sankcionisan restoran "Bistra voda" u Vogošći radi više od 200 gostiju u objektu, ovog vikenda inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Porezne uprave FBiH iz istog razloga sankcionisali su i restoran "Bosna" na Ilidži, gdje je u momentu kontrole boravilo 205 osoba. Sanitarni inspektori su u skladu sa svojim ovlaštenjima izrekli novčane sankcije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dok su poreski inspektori radi kršenja propisa iz njihove nadležnosti zapečatili taj objekat.

02.02.2021

Imajući u vidu još uvijek nepovoljnu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS ulaže dodatne napore na prevenciji širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID 19. Tako je u danima vikenda izvršeno 30 timskih inspekcijskih nadzora sanitarnih, tržišno-turističkih i inspektora rada u saradnji sa Jedinicom za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.
 

15.01.2021

Postupajući po prijavi policije, na okolnosti napuštanja i zanemarivanja većeg broja životinja (konja) nepoznatog vlasnika, kantonalni veterinarski inspektori su izlaskom na teren jučer u posljepodnevnim satima na području Vogošće, po pronalsku životinja odredili mjere privremenog oduzimanja i osiguranja smještaja za sedam zatečenih konja, što je odmah i izvršeno pod nadzorom veterinarskih inspektora.

29.12.2020

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović sa saradnicima, glavnom inspektoricom Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu Amelom Babić i inspektorom Emirom Brljakom, danas su organizovali radni sastanak sa načelnikom Sektora uniformisane policije MUP-a KS Džaferom Hrvatom, načelnikom Sektora za policijsku podršku Muhamedom Hasanovićem i višim inspektorom Jasminom Sipovićem.

27.11.2020

Pojačanim inspekcijskim kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom državnog praznika, Dana državnosti BiH, bilo je obuhvaćeno 408 poslovnih jedinica kod čijih je poslodavaca tog dana radilo ukupno 3.477 radnika.

27.11.2020

Planske aktivnosti kantonalnih sanitarnih inspektora u KS danas su isključivo usmjerene na kontrole poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, posebno u velikim trgovačkim centrima na području KS, a u skladu sa najavljenim vikendom velikih akcijskih prodaja.