Inspekcijske kontrole usklađene sa lockdownom u Kantonu Sarajevo

12.03.2021

Pojačani inspekcijski nadzori inspektora Kantonalne uprave za inspekcjske poslove KS nastavljeni su i danas na području svih devet općina u Kantonu Sarajevo, s tim da će večaras od 20:00 sati do ponedjeljka 15.marta 2021. godine do 07,00 sati, kontrole biti usklađene sa mjerama definisanim Zaključkom Vlade KS od 08.marta 2021.godine, kojim su kantonalni inspektori zaduženi za provođenje mjera vezanih za zabranu rada svim poslovnim subjektima na području KS.
Osim subjekata kojima je zabranjen rad u navedenom periodu, inspekcijskim kontrolama biće obuhvaćeni i subjekti nadzora koji su izuzeti tačkom 2.Zaključka, a kod kojih će se provjeravati primjena posebnih i općih higijesnko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja infekcije.

Iako je radi zaraze korona virusom ili izolacije, 28 kantonalnih inspektora u ovom momentu spriječeno za rad, što predstavlja dodatno opterećenje za Upravu s obzirom na, od ranije poznat problem deficitarnosti kadra, rad svih raspoloživih inspektora biće organizovan u tri smjene i raspoređen na svim općinama Kantona.

Postupajući po naredbama kriznih štabova i zaključaka Vlade KS kantonalni sanitarni inspektori su od početka 2021.godine na području KS izvršili ukupno 1.819 inspekcijskih nadzora, donijeli 532 rješenja sa korektivnim mjerama, te izdali 253 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 354.590 KM.
Uz napomenu da će policijski službenici Uprave policije KS pratiti i pružati podršku u radu inspektorima, s ciljem zaštite javnog interesa pozivamo subjekte nadzora na saradnju, razumijevanje i poštivanje propisanih mjera, u ovom izuzetno teškom epidemiološkom trenutku u glavnom gradu BiH.