Pojedinačni akti

Naslov
Rješenje Ševala Kazić od 01 12. i 25.12.2023.godine preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje Subhija Čeljo od 25.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Senka Osmanagić od 25.12. i 27.12.2023.godine
Rješenje Selveta Kačar od 05.01.2024.godine preuzmi
Rješenje Seida Čapljić od 11.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Sead Ćupina od 25.12. i 27.12.2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Salem Alihodžić od 11.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Neira Drakovac od 11.12. i 28.12.2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Nedim Mehmedbašić od 15.12.i 28.12.2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Namik Škamo od 28.12.2023.godine preuzmi
Rješenje -rad u dane državnog praznika od 06.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Munevera Mušinović od 10.01.2024.godine preuzmi
Rješenje Mirsada Dupovac od 19.12.2023.godine i 04.01.2024.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Meliha Čengić od 25.12. i 27.12.2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Jasmina Eminović od 28.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Hašim Hadžiefendić od 25.12. i 27.12.2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Hasija Hasanspahić od 04.01.2024.godine preuzmi
Rješenje Goran Memić od 26.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Faruk Mašić od 21.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Faruk Hasanspahić od 27.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Ermin Bojadžić od 27.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Edina Zukić od 25.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Edin Hasanagić 06.12.i 25.12.2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Dževad Terović od 27.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Dženita Zorlak od 07.12., 25.12. i 27.12.2023.godine preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje Dženita Kočan od 25. i 27.12.2023.godine preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje Dženan Hujić od 25. i 27.12. 2023.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Drita Memišević od 27.12.2023.godine preuzmi
Rješenje Dalila Hakalović od 25.12.2023.godine i 05.01.2024.godine preuzmi, preuzmi
Rješenje Amela Ćiber od 25.12.2023.godine preuzmi