Pojačani inspekcijski nadzori tokom održavanja 29. Sarajevo Film Festivala

03.08.2023

Kao vid doprinosa što uspješnijoj organiziciji 29. Sarajevo Film Festivala (SFF) inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će i ove godine , u periodu od 11. do 18. augusta 2023. godine, provoditi potrebne inspekcijske aktivnosti i pojačanu kontrolu privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na lokalitete na kojima se održavaju programi SFF-a.
 
Na temelju iskustava iz prethodnih godina sačinjen je plan i raspored organizacije rada inspekcijskih timova koje čine sanitarni, inspektori za hranu i tržišno-turistički inspektor, čije će radno vrijeme u periodu održavanja festivala biti prilagođeno festivalskim aktivnostima. Osim navedenih inspekcija, koje će timske nadzore provoditi svako iz svoje nadležnosti, komunalni inspektori, će s ciljem neposredne zaštite komunalne čistoće na terenu usmjeravati i pratiti aktivnosti kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "GRAS", "PARK" i "RAD", koja bi kao i svake godine trebala organizirati pojačano prisustvo komunalnih redara na terenu, posebno u večernjim i noćnim satima.
 
Istovremeno pozivamo sve privredne subjekte u Kantonu Sarajevo da u predstojećim festivalskim danima osiguraju poštivanje pozitivnih zakonskih propisa, uz dobru saradnjiu sa inspekcijskim organima, kako bi se mnogobrojnim posjetiocima omogućilo da maksimalno uživaju u Sarajevu-gradu filma i nezaboravnoj atmosferi 29. Sarajevo Film Festivala.