Da li je moguće implementirati CAF model samo u određenim dijelovima institucije?

Pitanje: 
Da li je moguće implementirati CAF model samo u određenim dijelovima institucije?
Odgovor: 

Da, moguće je. Tada se svaki dio koraka koji treba sprovesti obavlja na nivou sektora ili drugih organizacionih jedinica u instituciji. U stvari se može pilotirati u dijelovima institucije, sa tendencijom šire primjene u kasnijoj fazi na nivou cijele institucije.