Gdje mogu da dobijem više informaciia o CAF-u?

Pitanje: 
Gdje mogu da dobijem više informaciia o CAF-u?
Odgovor: 

Web stranica KUIP, sekcija CAF
Web stranica ADS F BiH CAF Resource Centre EIPA: European CAF Resource Centre at EIPA - EIPA ReSPA: ReSPA | Regionalni centar za upravljanje kvalitetom (respaweb.eu)