Kako se sprovodi CAF ?

Pitanje: 
Kako se sprovodi CAF ?
Odgovor: 

Smjernice CAF 2020 podržavaju podršku samom procesu, sa preko 200 praktičnih primjera i detaljnih smjernica o svim aspektima implementacije.
Ukratko:
Struktura od devet polja identifikuje osnovne aspekte koje treba uzeti u obzir u svakoj organizacionoj analizi.
Kriterijumi 1-5 (omogućivači) se odnose na praksu upravljanja organizacijom. Oni utvrđuju šta institucija radi i kako pristupa svojim zadacima kako bi se postigli željeni rezultati.
U Kriterijumima 6-9 (rezultati) postignuti u segmentima građani/korisnici, ljudi, društvena odgovornost i ključne performanse mjere se percepcijom i mjerenjem performansi.
Svaki kriterijum je podijeljen u niz podkriterijuma. Osnovna pitanja koja treba uzeti u obzir prilikom procjene institucije utvrđuju se na osnovu 28 podkriterijuma. Oni se objašnjavaju kroz primjere koji detaljnije opisuju sadržaj podkriterijuma i predlažu oblasti na koje bi se mogla obratiti pažnja, kako bi se ispitalo kako administracija ispunjava zahtjeve navedene u datom podkriterijumu.
Grupa za samoprocjenu prati korake i pruža procjenu snage institucije, predlaže oblasti i aktivnosti za poboljšanje.