Koliko vremena treba da se sprovede CAF proces?

Pitanje: 
Koliko vremena treba da se sprovede CAF proces?
Odgovor: 

Teško je predvidjdeti idealno trajanje samoprocjene na osnovu CAF-a, jer postoji previše varijabilnih faktora, uključujući ciljeve liderstva, vrijeme, resurse i stručnost, dostupnost podataka, vrijeme i informacije koje zainteresirane strane imaju na raspolaganju.