Odgovor na zastapničko pitanje broj: 01-04-22801-47/21 od 01.06.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Jasmine Bišćević - Tokić

Zastupničko pitanje: 

Sadržaj zastupničke inicijative/pitanja i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Srijeda, 30. Juni 2021