Odgovor na zastupničke inicijative broj:01-04-37535-46/20 od 06.10.2020.godine i broj:01-04-41956-39/20 od 24.11.2020.godine pokrenute od strane zastupnice Neire Dizdarević

Sadržaj zastupničke inicijative/pitanja i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Prilog pitanju: 
Datum sjednice: 
Četvrtak, 2. Septembar 2021