Odgovor na zastupničko pitanje broi: 01-04-12553-38/20 od 2 0. 0 5. 2 0 2 0. godine zastupnice Nejre Dizdarević